Valgvake: Det amerikanske mellomvalget @ Kulturhuset