Oslo Kulturnatt: Rønnings Jazzmaskin @ Victoria, Nasjonal Jazz Scene