Fritt Fall: Reinertsen/Gutvik & Stiberg/Hegre @ Kulturhuset