Kulturquiz på Kulturhuset, torsdag 4 oktober, kl 18. @ Kulturhuset