Fører sosiale medier til mer kroppspress? @ Kulturhuset