Frokostmøte: Voldtekt i nære relasjoner og i lukkede felleskap @ Kulturhuset