Oljefondet inn i fornybart – bra også for urfolk og fattige? @ Kulturhuset