Fritt fall: Cassiers/Holsen & Hvizdalek/Fetveit @ Kulturhuset