Kjønnsforskningens historie – fra kvinneliv til kjønnstrøbbel @ Kulturhuset