Kampen Veteranorkester med venner @ Oslo Konserthus